Bebeğimin Motor Gelişimini Merak Ediyorum - Obilsin.com
Her çocuğun gelişimi kendine özgüdür. Çocukluk dönemi boyunca büyüme ve gelişme hiçbir zaman durmaz. Bazı dönemlerde bu tempo daha hızlı, bazı dönemlerde ise daha yavaş olabilir. Gelişimler Bireyseldir Yaşa göre gelişimde gecikme olması ve sapmalar tek başına beyin fonksiyonlarında bozukluk olduğu anlamına gelmez. Bu değişkenlik genetik (kalıtsal) özelliklerden, sosyokültürel düzeyden, çocuğun cinsiyeti, kişiliği, beslenmesi, aile içindeki sırası gibi birçok faktörden etkilenir. 0 -12 ay motor gelişim baştan başlar, yaşla birlikte aşağıya doğru gelişerek ayak kontrolü ile biter. Baş Kontrolü Bebek ikinci aydan itibaren başını dik tutmaya başlar. Üçüncü ayda baş kontrolü tamdır. Başını ve gövdesini daha iyi kontrol eder. Yüz üstü yatar pozisyonda dirseklerinden destek alarak başını uzun süre dik tutabilir. Altıncı ayda sırt üstü yatarken kafasını iyi kaldırır. Dönme Üçüncü aydan itibaren dirsekleri üzerinde doğrulduğunda sağ veya sol tarafa veya çevresinde dönebilir. Sırt üstü yatar pozisyonda da sağ veya sol tarafına yan dönebilir. Dördüncü aydan itibaren her iki tarafına da döner. Beşinci aydan itibaren karnının üzerine kadar döner. Altıncı ayda yuvarlanır. Oturma Üçüncü ve dördüncü aylarda yarı oturur (45 derece açı ile) pozisyonda yatabilir. Beşinci ayda destekle dik oturmaya başlar (90 derece). Altıncı ayda destekle rahat oturur, desteksiz kısa süre oturabilir. Yedinci aydan itibaren desteksiz oturur. El Hareketleri İkinci ayda avucunun içine konan bir cismi kısa süre tutabilir. Ellerini yumruk yapar. Üçüncü ayda ellerini daima açık tutar. Eline verilen cismi sıkı tutar. Dördüncü ayda iki eliyle cisimleri yakalar. Beşinci ayda elindeki cismi bir elinden, diğerine aktarır. Elleri ile oynar. Dördüncü ayda ayaklarından tutulup kaldırıldığında kısa süre elleri üstünde dikilebilir. Dokuzuncu ayda bu pozisyonda iken, elleri üstünde yürür. Emekleme Beşinci aydan itibaren yüz üstü pozisyonda yüzmeye benzer hareketler yapar, bazen tırtılvari hareket ederek (kafasını yere dayayıp, poposunu kaldırarak) ilerler. Altıncı aydan itibaren dirsekleri üzerinde kendini çekerek veya dört ayak pozisyonuna geçip, sallanıp, öne atılarak emekleme hareketleri başlar. Yedinci ayda emekleme çabaları başlar, sekizinci ayda tam olarak emekler. Dokuzuncu ayda çok hızlı emekler. Ancak emeklemeden ayağa kalkıp, sıralayabileceği de unutulmamalıdır. Ayağa Kalkma ve Sıralama Sekizinci aydan itibaren kendi tutunarak ayağa kalkabilir. Onuncu aydan itibaren yatar veya oturur pozisyondan kolaylıkla ayağa kalkar. Dokuzuncu aydan itibaren sıralayabilir (bir yere tutunarak yan yan adım atar). Destekle Yürüme Onuncu aydan itibaren koltuk altından veya iki elinden tutularak öne doğru adım atar. Yürüme Bir yaşından itibaren yürümeye başlar. Ancak dokuzuncu aydan itibaren yürümeye başlayan bebekler olduğu gibi, on beşinci aya kadar yürümeyen çocuklar da vardır. Bazı çocuklar temkinlidir. Kendini güvende hissedinceye kadar yürümezler. Eklem bağları gevşek olan çocuklar da yaşıtlarından daha geç ayağa kalkarlar ve daha geç yürürler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Meral Saracel
ben 34+0 haftamda minik meleklerimi doğurdum küvöze girmediler çok şükür ama kızım 2100 gram oğlum 2000 gram doğdu. bu gün 49 günlüğüz yani 2 ayımızın içerisindeyiz ve motor gelişiminde söylendiğine göre boynunu kısmen dik tutabiliyor birkaç saniye içerisinde ve gaz sancısı olmadığı gecelerde (ki çok az) 4 saat uyuyabiliyorlar (henüz 2-3 kez gerçekleşti bu) sanırım prematüre de olsalar motor gelişimleri normal gibi inşAllah öyledir...
Bebeklerinize denver ya da bayley testi uygulayan bir merkezde gelişim testi yaptırarak belirtilen aşamaların neresınde oldugunu görebilirsiniz. Prematüre Bebek Annesi Olmak: Dünyanın Sonu ya da Yeniden Doğuş?
ben 1 oğlumu 32 hafta 3 günlük 1530gr diğerini de 35 haftalık 2600gr doğurdum zamanında çok sıkıntı çektim ama büyük oğlum yani 32 haftalık doğanı 6. ayında yaşıtlarını yakaladı yalnız kalbimizde delik çıktı çok şükür oda 2 yaşında kapandı şimdi 7 yaşında ve boyu larda ama kilo -50 arasında gidiyor yani demek istediğim allah sağlık verdikçe ve siz hiç kimsenin lafına bakmadan doktorla beraber büyütürseniz ( yok şunu yedir şöyle yıka öyle yiyemez yada bunları da yer yedir tadını alsın gibi ) öyle güzel büyüyorlar ki kolay gelsin